Saturday, 12 November 2011

Apakah yang dimaksudkan dengan simetri?


Simetri adalah garisan yang membahagi rajah kepada 2 bahagian yang sama. Jika rajah dilipat, kedua-dua bahagian mempunyai persamaan apabila dicantumkan.

Friday, 11 November 2011

Simetri yang terdapat di alam semulajadi.

Simetri juga terbentuk apabila sebahagian rajah menjadi imej cermin kepada sebahagian rajah