Saturday, 12 November 2011

Apakah yang dimaksudkan dengan simetri?


Simetri adalah garisan yang membahagi rajah kepada 2 bahagian yang sama. Jika rajah dilipat, kedua-dua bahagian mempunyai persamaan apabila dicantumkan.

No comments:

Post a Comment