Thursday, 1 December 2011

Berapakah bilangan garis simetri yang terdapat dalam rajah ini?

Semua garis pembahagi di atas menunjukkan garis simetri kerana sebahagian rajah membentuk sebagai imej cermin kepada sebahagian rajah lagi.

No comments:

Post a Comment