Saturday, 3 December 2011

Garis simetri yang terdapat pada huruf-huruf.

Mari mengira bilangan garis simetri yang terdapat pada bentuk-bentuk 2-D.

Garis yang berlainan warna menunjukkan garis simetri yang terbentuk apabila kita membahagi kepada dua bahagian dengan cara yang berbeza. Bentuk 2-D yang berbeza mempunyai bilangan garis simetri yang berbeza.

Thursday, 1 December 2011

Bilangan garis simetri yang terdapat dalam bentuk-bentuk geometri.

Setiap bentuk 2-D di atas mempunyai bilangan garis simetri yang berbeza dan ada yang tidak mempunyai garis simetri.

Berapakah bilangan garis simetri yang terdapat dalam rajah ini?

Semua garis pembahagi di atas menunjukkan garis simetri kerana sebahagian rajah membentuk sebagai imej cermin kepada sebahagian rajah lagi.

Saturday, 12 November 2011

Apakah yang dimaksudkan dengan simetri?


Simetri adalah garisan yang membahagi rajah kepada 2 bahagian yang sama. Jika rajah dilipat, kedua-dua bahagian mempunyai persamaan apabila dicantumkan.

Friday, 11 November 2011

Simetri yang terdapat di alam semulajadi.

Simetri juga terbentuk apabila sebahagian rajah menjadi imej cermin kepada sebahagian rajah